[EBOOK] In spatele blocului

In spatele blocului

Release Date :
ISBN Code :
Book Author : Mara Wagner
Book Publisher :
Total Pages : 517

In spatele blocului Book Detail/ Review :

Pentru to?i copiii din anii �80, in spatele blocului incepea o lume in sine, cu jocuri, prietenii, cutume ?i reguli proprii. In spatele blocului i?i dadeai intalnire prin bile?ele trimise �cu po?ta� prin prieteni ?i �?i se cerea prietenia�, tot acolo sareai coarda, jucai elasticul, leap?a, ho?ii ?i vardi?tii. Pentru mul?i dintre adul?ii de azi, mare parte din copilaria ?i