[EBOOK] Nurse Matilda Goes To Town(Nurse Matilda 2)

Nurse Matilda Goes To Town(Nurse Matilda 2)

Release Date :
ISBN Code : 9780859970143
Book Author : Christianna Brand
Book Publisher :
Total Pages : 192

Nurse Matilda Goes To Town(Nurse Matilda 2) Book Detail/ Review :

Matilda tjatar aldrig. Hon har sa mycket effektivare metoder, denna idealbarnvakt, varmhjartad, humoristisk och fornuftig. Medan barnen Bruns foraldrar ar pa semester far barnen bo hos gamla moster Adelina i London. Modfallda och fyllda av hemlangtan staller de till en massa bus. Vem - om inte jungfru Matilda dyker da upp igen. Matilda har en svart kapp och da hon stoter m