[EBOOK] Martin Eden

Martin Eden

Release Date :
ISBN Code :
Book Author : Jack London
Book Publisher :
Total Pages : 232

Martin Eden Book Detail/ Review :

Martin Eden, otobiyografik niteligi ile, butun Jack London yap?tlar? aras?nda cok ozel bir yere sahiptir. Jack London`?n bireycilige sald?r?s?, hicbir yap?t?nda, Martin Eden`deki yetkinlige ulasamaz. Martin`in costurucu bir karanl?k ve essiz bir guclulukle surdurdugu savas?m, insan soyunun ayd?nlanmas? ugras?nda bir esin kaynag?d?r. Ama Martin bir bireycidir ve bu Ilk gun